Základní škola Dolní Újezd

Instalace se vzdáleným dohledem

Efektívne využitie geotermálnej energie technológiou GAHP GS (zem/vzduch)

Popis

ZŠ Dolní Újezd je školou spádovou a je jednou z najväčších škôl kraja. Areál školy sa skladá z piatich budov, a to z historickej budovy, nového pavilónu, telocvične, spojovacej chodby, školskej jedálne a kuchyne. Vonkajší areál tvorí školské ihrisko s antukovým a trávnatým povrchom.

POPIS INŠTALÁCIE:

Z dôvodu zložitosti objektu je vykurovacia sústava rozdelená na dve nezávislé časti, pričom každá sústava má vlastnú kotolňu. Historická budova je vykurovaná z pôvodnej – tzv. malej kotolne, kde sú inštalované dve geotermálne plynové absorpčné tepelné čerpadlá ROBUR GAHP GS HT s celkovým výkonom 75 kW. Ako bivalentný zdroj slúži kondenzačný kotol s výkonom 50 kW. Ostatné časti areálu sú vykurované z tzv. veľkej kotolne, kde sú inštalované štyri tepelné čerpadlá ROBUR GAHP GS HT s celkovým výkonom 150 kW. Na ohrev teplej úžitkovej vody boli inštalované solárne panely, ktoré v prípade voľných výkonových kapacít predhrievajú geotermálne
vrty. Ako bivalentný zdroj na zaistenie komfortnej teploty aj v extrémne nízkych teplotách a na dohrev teplej úžitkovej vody boli inštalované 2 kondenzačné plynové kotly s výkonom cca 100 kW.

Počet jednotiek: 6× GAHP GS HT
Inštalovaný výkon TČ: 225 kW
Celkový výkon: 375 kW


E.ON Energy Globe - soutěž | E.ON

E.ON Energy Globe Award ČR je súťaž, ktorá oceňuje projekty a inovatívne nápady z oblasti ochrany životného prostredia a úspor energií. Býva taktiež prezývaná ako „udeľovanie ekologických Oskarov“. Ide o český variant medzinárodne uznávanej súťaže Energy Globe Award, ktorú do Českej republiky už niekoľko rokov prináša energetická spoločnosť E.ON.
Cieľom tejto súťaže je, okrem iného, zviditeľniť také projekty, ktoré si zaslúžia publicitu za svoj inovatívny prístup k úsporám energií či ochrane životného prostredia a ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre ostatných, aby čo najviac z nás začalo aktívne premýšľať o tom, ako sa podieľať na ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov.

Projekt „Zníženie ekologickej náročnosti ZŠ Dolní Újezd/ Obec Dolní Újezd“ bol porotou vybratý medzi tri najlepšie projekty na cenu E.ON Energy Globe Award pre Českú republiku 2013.

 

technické parametre

Instalace se vzdáleným dohledemTyp: Vykurovanie
Zdroj energie: Využívajúce obnoviteľné zdroje
Země: Česká republika
Kraje: Olomoucký kraj
Výkon kW: nad 120 kW
Technologia: Plynová absorpčná tepelná čerpadlá GAHP

O rekonštrukcii

Rekonštrukcia základnej školy v Dolnom Újezde prebehla v niekoľkých etapách, v ktorých priebehu škola viedla dôkladnú evidenciu spotreby energií. To umožnilo sledovať vplyv jednotlivých zásahov na úspory energie plynúce z rekonštrukcie.
V časti objektu, ktorý je vykurovaný tzv. veľkou kotolňou, došlo v prvej etape k úplnému zatepleniu budovy (strecha, plášť, výmena okien). Týmto krokom bola znížená hrubá spotreba zemného plynu za vykurovaciu sezónu 2010/2011 na 45 % voči predchádzajúcej sezóne. V ďalšej fáze došlo k výmene tepelného zdroja, keď za pôvodný atmosférický kotol bola inštalovaná kaskáda tepelných čerpadiel ROBUR GAHP GS a kondenzačných kotlov pre vykurovanie a solárne panely pre ohrev teplej vody.
Týmto zásahom sa vo vykurovacej sezóne 2012/2013 podarilo znížiť hrubú spotrebu o ďalších 41 % oproti hrubej spotrebe po zateplení (2010/2011). Výsledná hrubá úspora plynúca z hrubej spotreby plynu pred rekonštrukciou (2010/2011) a po rekonštrukcii (2012/2013) dosiahla hodnotu 74 %.

Druhá vykurovacia sústava vykurovaná tzv. malou kotolňou sa nachádza v historickej budove. Táto časť objektu je pamiatkovo významná a nie je možné ju teda štandardne tepelne izolovať.
Z tohto dôvodu nedošlo v tejto časti objektu k tepelnej izolácii plášťa budovy, ale „iba“ k výmene okien a zdroja. Pôvodný atmosférický plynový kotol bol opäť nahradený kaskádou tepelných čerpadiel ROBUR GAHP GS a kondenzačného kotla.
V tejto časti budovy sa podarilo „iba“ výmenou zdroja a okien znížiť hrubú spotrebu energie za vykurovaciu sezónu 2012/2013 o zhruba 51 % oproti spotrebe pred rekonštrukciou (2010/2011).
Výsledná hrubá úspora 74 % vo veľkej kotolni a 51 % v malej kotolni znamená pri orientačnej spotrebe 55 000 m3 a 15 000 m3 úsporu zhruba 48 500 m3 zemného plynu. To je veľmi výrazný úspech tak z ekologického, ako aj z ekonomického hľadiska.
Ak vezmeme pre názornosť ročnú priemernú spotrebu domácnosti 2 500 m3, ide o úsporu plynu, ktorá by stačila na ročné vykurovanie 19 priemerných domácností.

Mesačné spotreby

https://www.robur.cz/wadm/spc_file_download.php?dl=fileman_data&d=zasobnik_obrazku_reference/&f=Dolni_Ujezd.jpg&h=87667f6cf6

Produkty

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-GS (zem/voda)

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP‑GS (zem/voda)

Unikátne plynové absorpčné tepelné čerpadlo využívajúce zemný plyn a nízkopotenciálnu energie z geotermálnych hlbinných vrtov. Technológia je vhodná na vykurovanie a prípravu teplej vody najmä pre bytové domy, administratívne objekty a stavby s multifunkčným využitím. 

Energetická trieda: A++

 

X
Robur logo

Nezáväzný dopyt