• ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-GS (zem/voda)
 • ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-GS (zem/voda) - #1

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP‑GS (zem/voda)

 • TEPELNÁ ÚČINNOSŤ 169%

 • ZNÍŽENIE INVESTIČNÝCH NÁKLADOV NA VRT O 60 %

 • 40,9 % ENERGIE POCHÁDZA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Unikátne plynové absorpčné tepelné čerpadlo využívajúce zemný plyn a nízkopotenciálnu energie z geotermálnych hlbinných vrtov. Technológia je vhodná na vykurovanie a prípravu teplej vody najmä pre bytové domy, administratívne objekty a stavby s multifunkčným využitím. 

Energetická trieda: A++

 

Popis

 

 • Garantovaná účinnosť až 169 % znižuje ročné náklady na vykurovanie až o 50 %, rovnako ako emisie CO2 v porovnaní s najlepšími kondenzačnými kotlami.
 • Najvýhodnejší systém vykurovania pre zlepšenie energetickej klasifikácie budov – narastá hodnota nehnuteľnosti.
 • Znižuje náklady na vrty pre tepelné čerpadlo o viac než 60 %. GAHP-GS vyžaduje iba dva vrty s hĺbkou 100 – 120 m pre rovnaký vykurovací výkon ako elektrické tepelné čerpadlo vyžadujúce 5 vrtov.
 • Hodnoty emisií sa pohybujú pod požadovanou hranicou ekologickej značky „Modrý anjel“ (www.blauer-engel.de)
 • Používa tradičné polypropylénové potrubie na odťah spalín a nasávanie spaľovacieho vzduchu. Povolená strata spaľovacieho okruhu až 80 Pa dovoľuje predĺžiť odťahy až na 20 m.
 • Znižuje na minimum spotrebu elektrickej energie vďaka využitiu plynu ako hlavného zdroja energie. Na výrobu viac než 40 kW tepla je spotreba elektriny nižšia než 0,5 kW.
DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/gahp_gs | ROBUR_Schema_GAHP-GS.jpg

Služby a základnej ceny

SLUŽBY ROBUR:
 • TECHNICKÁ PODPORA PRED REALIZÁCIOU  


Naše získané skúsenosti z predchádzajúcich inštalácií vám môžu pomôcť pri výbere najvhodnejšieho typu tepelného zdroja. Využite kontakty a neváhajte sa nás opýtať na to, čo vás zaujíma. 

 • UVEDENIE DO PREVÁDZKY SAMOSTATNÝCH ČERPADIEL, LINKOV (ZOSTÁV)

Aby ste mohli plne využiť záruku na zariadenie, je na začiatku nutné jeho sprevádzkovanie kvalifikovaným technikom našej firmy. Uvedenie do prevádzky je možné objednať prostredníctvom webového formulára alebo si vyžiadajte objednávkový formulár a my vám ho zašleme do e-mailu. Podrobnejšie informácie týkajúce sa pripravenosti na uvedenie do prevádzky získate na zelenej servisnej linke 800 153 491.

 • PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY 

Starostlivosť o akýkoľvek plynový zdroj je povinnosťou každého prevádzkovateľa. 
Pravidelným servisom predĺžite životnosť svojho zdroja.

Súčasťou prehliadky je predovšetkým kontrola a nastavenie prevádzkových a bezpečnostných prvkov vr. kontroly plynotesnosti. Po vykonané prehliadke dostanete protokol o prehliadke so všetkými zistenými a odstránenými poruchami.

 • DOHĽAD A MONITORING PREVÁDZKY TEPELNÝCH ČERPADIEL

Sledovaním môžete získať úspornú a spoľahlivú prevádzku

V súčasnosti je možné vytvoriť širokú škálu kvalitných vykurovacích zdrojov. Nielen samotný výber zdroja, ale predovšetkým spôsob jeho prevádzkovania dokáže často výrazne ovplyvniť náklady na spotrebu energií (plyn, elektrina) aj samotnú údržbu. A dosiahnuť laboratórne namerané výkony nie je vždy samozrejmosťou.

Tepelné čerpadlá využívajúce obnoviteľné zdroje energie sú všeobecne citlivejšie na nevhodné prevádzkovanie než tradičné kondenzačné kotly.

Napr.:

 • prevádzka na príliš vysoké teploty (tepelné čerpadlo je nízkoteplotný zdroj)
 • zbytočné cyklovanie jednotiek alebo celých kaskád (zvyšuje spotrebu elektrickej energie a znižuje účinnosť a životnosť zdroja)
 • príliš rýchly nábeh bivalentných zdrojov môže zvyšovať prevádzkové náklady (zvyšuje spotrebu plynu)

Dosiahnuť optimálnu úspornú prevádzku s vysokou účinnosťou a zachovaním komfortu vo vykurovanom objekte však nie je možné už pri uvedení do prevádzky alebo následne pri pravidelnej kontrole zdroja. Samotný fakt, že v objekte nie je zima, k spokojnosti nestačí. Je nutné dlhšie sledovanie prevádzky za rôznych podmienok – meniaca sa vonkajšia teplota, rôzne požiadavky podľa denného režimu, rýchlosť nábehu po nočnom alebo víkendovom útlme a pod. Vynikajúcim riešením je preto diaľkové monitorovanie prevádzky zdroja, ktoré umožňuje podrobné sledovanie všetkých prevádzkových stavov aj s prípadnými poruchami. Vďaka tomuto monitoringu je možné odhaliť vyššie popísané nevhodné prevádzkovanie zdroja a dosiahnuť vysokú účinnosť a spoľahlivosti prevádzky.

Trvalý dohľad a monitoring prevádzky

Inštalácie s tepelnými čerpadlami Robur sú vybavené komunikačným rozhraním (GSM komunikátor), ktoré umožňuje vzdialene prijímať a ukladať podrobné informácie o prevádzkovom stave každého tepelného čerpadla. Vďaka tomuto je možné, po odsúhlasení so zákazníkom, ovplyvniť všetky významné parametre týkajúce sa nastavenia napr. ekvitermných/teplotných kriviek, časovačov, konštánt pre riadenie kaskády aj spúšťanie bivalentného zdroja. 
Servisný dispečing Robur taktiež nepretržite sleduje prevádzkové aj chybové hlásenia od jednotlivých zdrojov, čo umožňuje okamžitú kvalifikovanú pomoc s riešením prípadných prevádzkových porúch. Servisný dispečing je k dispozícii nepretržite aj mimo pracovných hodín, cez víkendy a štátne sviatky

Dlhodobý vzdialený monitoring a dohľad prevádzky na základe servisných zmlúv vykonávame pre viac než 95 % dodaných tepelných čerpadiel Robur v ČR. 

 • OPRAVY A SERVIS TEPELNÝCH ČERPADIEL 

Prídeme a postaráme sa o rýchle odstránenie poruchy. Na objednanie servisu využite e-mail: servis@robur.cz, zelená linka: +420 800 153 491.

Technické parametre

Energetická trieda: (55 °C): A++ 
Tepelný výkon - pracovný bod B0/W35: 41,6 kW
Tepelný výkon - pracovný bod B0/W50: 37,6 kW
Energia z obnoviteľných zdrojov B0/W35: 16,4 kW
Energia z obnoviteľných zdrojov B0/W50: 12,1 kW
G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) - pracovný bod B0/W35: 165 %
G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) - pracovný bod B0/W50: 149 %
Maximálna teplota vody pre TÚV: 70 °C
Maximálna výstupná teplota vody: 65 °C
Menovitý elektrický príkon (2): 0,41 kW 


(1) Menovité podmienky v súlade s EN 12309-2.
(2) ± 10 % v závislosti od napájacieho napätia a tolerancie elektrického príkonu motorov


Podrobné technické parametre v sekcii DOKUMENTÁCIA.

Technologia: Plynová absorpčná tepelná čerpadlá GAHP

Príslušenstvo

Antivibračné podložky pre rad GAHP

Antivibračné podložky pre rad GAHP

Antivibračné podložky sa inštalujú na nosnú základňu samostatných tepelných čerpadiel aj čerpadiel v linku, čím je eliminované prenášanie vibrácií. 

Digitálny ovládač DDC -

Digitálny ovládač DDC

Základné riadenie jednotiek v kaskáde je zaistené pomocou ovládača DDC (direct digital controler), ktorý zaisťuje:

 

 • kaskádové riadenie zdrojov – podľa nastavených parametrov a aktuálnej potreby na dodávku energie je vždy v prevádzke len nevyhnutný počet jednotiek, pričom prvé sú vždy využité tie s najmenším počtom prevádzkových hodín.
 • Zadanie prevádzkových parametrov (požadovaná teplota, počet stupňov kaskády, ekvitermná krivka)
 • Komunikácia s nadradeným systémom MaR pomocou protokolu MODBus RTU 2.0
Interface RB100 a RB200 -

Interface RB100 a RB200

RB 100 a RB 200 je zariadenie vyvinuté na riadenie aplikácií zostavených z vykurovacích/chladiacich jednotiek Robur a absorpčných tepelných čerpadiel ROBUR v spolupráci s digitálnym ovládačom DDC.

Funkcie: 

 

 • spracovanie maximálne štyroch požiadaviek na zdroj vykurovania/ chladenia a dvoch nezávislých požiadaviek na ohrev TÚV (analógové vstupy 0 – 10 V alebo digitálne ON/OFF)
 • regulátor na ovládanie trojcestných prepínacích ventilov – typicky pre ohrev TÚV alebo sezónne prepínanie vykurovanie/chladenie pre sústavy s dvojrúrkovým rozvodom
 • interface RB200 – umožňuje kombináciu tepelných čerpadiel Robur s kotlami inej značky v spoločnej kaskáde riadenej DDC
Komunikačný kábel CAN - BUS

Komunikačný kábel CAN - BUS

Komunikačný kábel CAN-BUS slúži na prepojenie tepelného čerpadla alebo celej zostavy tepelných čerpadiel s digitálnym ovládačom DDC. 

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozširujúci modul na vzdialené monitorovanie prevádzkových dát a chybových hlásení z DDC a následnú optimalizáciu zdrojov v konkrétnej prevádzke. 

 

 • kontinuálne zaznamenávanie prevádzkových dát a chybových hlásení 
 • monitoring a dohľad nad zariadením Robur
 • vzdialená optimalizácia prevádzky – nastavenie ekvitermných kriviek, nastavenie časovačov, konštánt pre riadenie kaskády aj spúšťanie bivalentného zdroja

Dokumentácia

X
Robur logo

Nezáväzný dopyt