• ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-A (vzduch/voda)
 • ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-A (vzduch/voda) - #1
 • ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-A (vzduch/voda) - #2

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP‑A (vzduch/voda)

 • GARANTOVANÁ ÚČINNOSŤ AŽ 165 %

 • ZNÍŽENIE ROČNÝCH NÁKLADOV NA VYKUROVANIE AŽ O 40 %

 • 39,4 % ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

 • JEDNODUCHÁ VÝMENA ZA EXISTUJÚCI KOTOL

Unikátne plynové absorpčné tepelné čerpadlo využívajúce zemný plyn a nízkopotenciálnu energiu zo vzduchu. Technológia vhodná na vykurovanie a přípravu teplej vody najmä pre bytové domy, administratívne objekty a stavby s multifunkčným využitím.

Energetická trieda: A+

 

 

Popis

VÝHODY: 

 • Garantovaná účinnosť až 165 % a zníženie ročných nákladov na vykurovanie až o 40 % rovnako ako zníženie emisií CO2 v porovnaní s najlepšími kondenzačnými kotlami.
 • Najvýhodnejší systém vykurovania pre zlepšenie energetickej klasifikácie budov – narastá hodnota nehnuteľnosti.
 • Zvyšuje celkovú účinnosť systému vykurovania v kombinácii alebo integráciou konvenčného kotla s nižšou energetickou účinnosťou.
 • Garantovaná účinnosť nad 100 % aj pri teplotách -20 °C umožňuje použitie jednotiek aj vo veľmi chladných oblastiach.
 • Zaručuje stály výkon nezávisle od vonkajšej teploty: v rozmedzí +10 °C až -10 °C poskytuje trvale výkon 32,5 kW.

 DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/gahp_a | ROBUR_Schema_GAHP-A_-_INDOOR.jpg

 
DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/gahp_a | dum_indoor_webovky.jpg         GAHP-A INDOOR NA VNÚTORNÚ INŠTALÁCIU je ideálnym riešením pre technické miestnosti samostatne stojacich domov a dvojdomov alebo pre systémy ústredného vykurovania bytových domov.
Je vhodným riešením taktiež pre niekoľkopodlažné budovy vďaka možnosti integrácie do existujúceho vykurovacieho systému.  
DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/gahp_a | DUM_GAHP_A_webovky.jpg   GAHP-A HT/GAHP- A HT S1 NA VONKAJŠIU INŠTALÁCIU je ideálne riešenie pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v obytných, priemyselných, obchodných objektoch, ubytovacích zariadeniach. Možnosť integrácie na existujúci vykurovací systém. 
Dostupné verzie: štandardná/verzia so zníženou hlučnosťou S1 (tichší ventilátor/hlukovo izolovaná olejová pumpa).
Možnosť kombinácií do skupín tepelných čerpadiel na spoločnej základni – tzv. linkov alebo v kombinácii s kondenzačným kotlom AY – hybridná jednotka GITIé.

Služby a základnej ceny

PREDAJOM TO PRE NÁS NEKONČÍ! O všetky nainštalované zariadenia sa radi postaráme aj po uvedení do prevádzky.

 • Poskytujeme rýchly a profesionálny záručný a pozáručný servis jednotiek ROBUR vlastnými zamestnancami
 • Zamestnanci sú pravidelne školení výrobcom, disponujú dokonalou technickou znalosťou jednotiek
 • Servisné vozidlá sú kompletne vybavené náhradnými dielmi pre všetky typy jednotiek Robur, žiadne čakanie na ďalší servisný zásah a navršovanie kilometrov
 • Jednotlivé servisné požiadavky okamžite spracováva dispečing našej firmy


SLUŽBY ROBUR:

 • TECHNICKÁ PODPORA PRED REALIZÁCIOU  


Naše získané skúsenosti z predchádzajúcich inštalácií vám môžu pomôcť pri výbere najvhodnejšieho typu tepelného zdroja. Využite kontakty a neváhajte sa nás opýtať na to, čo vás zaujíma. 

 • UVEDENIE DO PREVÁDZKY SAMOSTATNÝCH ČERPADIEL, LINKOV (ZOSTÁV)

Aby ste mohli plne využiť záruku na zariadenie, je na začiatku nutné jeho sprevádzkovanie kvalifikovaným technikom našej firmy. Uvedenie do prevádzky je možné objednať prostredníctvom webového formulára alebo si vyžiadajte objednávkový formulár a my vám ho zašleme do e-mailu. Podrobnejšie informácie týkajúce sa pripravenosti na uvedenie do prevádzky získate na zelenej servisnej linke 800 153 491.

 • PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY 

Starostlivosť o akýkoľvek plynový zdroj je povinnosťou každého prevádzkovateľa. 
Pravidelným servisom predĺžite životnosť svojho zdroja.

Súčasťou prehliadky je predovšetkým kontrola a nastavenie prevádzkových a bezpečnostných prvkov vr. kontroly plynotesnosti. Po vykonané prehliadke dostanete protokol o prehliadke so všetkými zistenými a odstránenými poruchami.

 • DOHĽAD A MONITORING PREVÁDZKY TEPELNÝCH ČERPADIEL

Sledovaním môžete získať úspornú a spoľahlivú prevádzku

V súčasnosti je možné vytvoriť širokú škálu kvalitných vykurovacích zdrojov. Nielen samotný výber zdroja, ale predovšetkým spôsob jeho prevádzkovania dokáže často výrazne ovplyvniť náklady na spotrebu energií (plyn, elektrina) aj samotnú údržbu. A dosiahnuť laboratórne namerané výkony nie je vždy samozrejmosťou.

Tepelné čerpadlá využívajúce obnoviteľné zdroje energie sú všeobecne citlivejšie na nevhodné prevádzkovanie než tradičné kondenzačné kotly.

Napr.:

 • prevádzka na príliš vysoké teploty (tepelné čerpadlo je nízkoteplotný zdroj)
 • zbytočné cyklovanie jednotiek alebo celých kaskád (zvyšuje spotrebu elektrickej energie a znižuje účinnosť a životnosť zdroja)
 • príliš rýchly nábeh bivalentných zdrojov môže zvyšovať prevádzkové náklady (zvyšuje spotrebu plynu)

Dosiahnuť optimálnu úspornú prevádzku s vysokou účinnosťou a zachovaním komfortu vo vykurovanom objekte však nie je možné už pri uvedení do prevádzky alebo následne pri pravidelnej kontrole zdroja. Samotný fakt, že v objekte nie je zima, k spokojnosti nestačí. Je nutné dlhšie sledovanie prevádzky za rôznych podmienok – meniaca sa vonkajšia teplota, rôzne požiadavky podľa denného režimu, rýchlosť nábehu po nočnom alebo víkendovom útlme a pod. Vynikajúcim riešením je preto diaľkové monitorovanie prevádzky zdroja, ktoré umožňuje podrobné sledovanie všetkých prevádzkových stavov aj s prípadnými poruchami. Vďaka tomuto monitoringu je možné odhaliť vyššie popísané nevhodné prevádzkovanie zdroja a dosiahnuť vysokú účinnosť a spoľahlivosti prevádzky.

Trvalý dohľad a monitoring prevádzky

Inštalácie s tepelnými čerpadlami Robur sú vybavené komunikačným rozhraním (GSM komunikátor), ktoré umožňuje vzdialene prijímať a ukladať podrobné informácie o prevádzkovom stave každého tepelného čerpadla. Vďaka tomuto je možné, po odsúhlasení so zákazníkom, ovplyvniť všetky významné parametre týkajúce sa nastavenia napr. ekvitermných/teplotných kriviek, časovačov, konštánt pre riadenie kaskády aj spúšťanie bivalentného zdroja. 
Servisný dispečing Robur taktiež nepretržite sleduje prevádzkové aj chybové hlásenia od jednotlivých zdrojov, čo umožňuje okamžitú kvalifikovanú pomoc s riešením prípadných prevádzkových porúch. Servisný dispečing je k dispozícii nepretržite aj mimo pracovných hodín, cez víkendy a štátne sviatky

Dlhodobý vzdialený monitoring a dohľad prevádzky na základe servisných zmlúv vykonávame pre viac než 95 % dodaných tepelných čerpadiel Robur v ČR. 

 • OPRAVY A SERVIS TEPELNÝCH ČERPADIEL 

Prídeme a postaráme sa o rýchle odstránenie poruchy. Na objednanie servisu využite e-mail: servis@robur.cz, zelená linka: +420 800 153 491.

Technické parametre

GAHP-A HT, GAHP-A HT S1 na vonkajšiu inštaláciu
GAHP-A INDOOR na vnútornú inštaláciu (dostupné iba s tichým ventilátorom)

 

  GAHP A S1 (silent) GAHP A Indoor
REŽIM TOPENÍ (1)
Sezónní energetická účinnost vytápění (Erp) instalace střední teplota (55°C) A+ A+
Tepelný výkon (A7W35) kW 41,3 41,3
GUE účinnost (A7W35) % 164 164
Tepelný výkon (A7W50) kW 38,3 38,3
GUE účinnost (A7W50) % 152 152
Tepelný příkon kW 25,2 25,2
Maximální teplota výstupní vody pro ÚT/TUV °C 65/70 65/70
Maximální teplota vratné vody (zpátečky) pro ÚT/TUV °C 55/60 55/60
Průtok topné vody l/h 2500 2500
Hydraulická tlaková ztráta (při jmenovitém průtoku vody A7W50) bar 0,31 0,31
Teplota okolního vzduchu (suchá) maximální   45 45
minimální   -15 (2) -15 (3)
ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE
Napětí   230 V – 50 Hz
Elektrický příkon (3) nominální 0,77 (3) 0,87 (3)
minimální 0,5 (4) 0,5 (4)
Stupeň krytí IP X5D X5D
INSTALAČNÍ DATA
Provozní hmotnost kg 477 487
Jmenovitá spotřeba plynu G20 zemní plyn G20 (4) m3/h 2,72 2,72
G30 (5) kg/h 2,03 2,03
G31 (5) kg/h 2 2
Akustický tlak Lp v 5 metrch max./min. dB(A) 52/49 52/49
Dimenze přípojky vody “ F 114 114
přípojky plynu “ F 34 34
odvodu spalin mm 80 80

(1) Jmenovité podmínky v souladu s EN 12309-2.
(2) Dostupné ve verzi pro provoz až do -30 °C.
(3) ±10% v závislosti na napájecím napětí a toleranci spotřeby elektromotoru
(4) PCI (G20) 34,02 MJ/m3 (150°C – 1013 mbar)
(5) PCI (G30 /G31) 46,34 MJ/kg (150°C – 1013 mbar)

Technologia: Plynová absorpčná tepelná čerpadlá GAHP

Príslušenstvo

Antivibračné podložky pre rad GAHP

Antivibračné podložky pre rad GAHP

Antivibračné podložky sa inštalujú na nosnú základňu samostatných tepelných čerpadiel aj čerpadiel v linku, čím je eliminované prenášanie vibrácií. 

Digitálny ovládač DDC -

Digitálny ovládač DDC

Základné riadenie jednotiek v kaskáde je zaistené pomocou ovládača DDC (direct digital controler), ktorý zaisťuje:

 

 • kaskádové riadenie zdrojov – podľa nastavených parametrov a aktuálnej potreby na dodávku energie je vždy v prevádzke len nevyhnutný počet jednotiek, pričom prvé sú vždy využité tie s najmenším počtom prevádzkových hodín.
 • Zadanie prevádzkových parametrov (požadovaná teplota, počet stupňov kaskády, ekvitermná krivka)
 • Komunikácia s nadradeným systémom MaR pomocou protokolu MODBus RTU 2.0
Interface RB100 a RB200 -

Interface RB100 a RB200

RB 100 a RB 200 je zariadenie vyvinuté na riadenie aplikácií zostavených z vykurovacích/chladiacich jednotiek Robur a absorpčných tepelných čerpadiel ROBUR v spolupráci s digitálnym ovládačom DDC.

Funkcie: 

 

 • spracovanie maximálne štyroch požiadaviek na zdroj vykurovania/ chladenia a dvoch nezávislých požiadaviek na ohrev TÚV (analógové vstupy 0 – 10 V alebo digitálne ON/OFF)
 • regulátor na ovládanie trojcestných prepínacích ventilov – typicky pre ohrev TÚV alebo sezónne prepínanie vykurovanie/chladenie pre sústavy s dvojrúrkovým rozvodom
 • interface RB200 – umožňuje kombináciu tepelných čerpadiel Robur s kotlami inej značky v spoločnej kaskáde riadenej DDC
Komunikačný kábel CAN - BUS

Komunikačný kábel CAN - BUS

Komunikačný kábel CAN-BUS slúži na prepojenie tepelného čerpadla alebo celej zostavy tepelných čerpadiel s digitálnym ovládačom DDC. 

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozširujúci modul na vzdialené monitorovanie prevádzkových dát a chybových hlásení z DDC a následnú optimalizáciu zdrojov v konkrétnej prevádzke. 

 

 • kontinuálne zaznamenávanie prevádzkových dát a chybových hlásení 
 • monitoring a dohľad nad zariadením Robur
 • vzdialená optimalizácia prevádzky – nastavenie ekvitermných kriviek, nastavenie časovačov, konštánt pre riadenie kaskády aj spúšťanie bivalentného zdroja

Dokumentácia

X
Robur logo

Nezáväzný dopyt