Sportovní hala Hluk

Budova Športovej haly je situovaná v centre mesta Hluk. Bola vystavená v roku 1984, ponúka 86 lôžok v 26 izbách a ďalších 38 lôžok v priľahlej ubytovni. Kapacita tribún s prístavkami je vyše dvetisíc miest. K dispozícii má tri sály, dva salóniky a zasadaciu miestnosť. Pravidelne ju využíva deväť športových klubov, škola, škôlka a dom detí a mládeže. Má rozmery 48 × 24 metrov a jej povrch je vybavený palubovkou, ktorá slúži na všetky sálové športy.
 
Organizácia zaisťuje predovšetkým športovú činnosť pre obyvateľov mesta všetkých vekových kategórií, ale aj športové súťaže na celoštátnej úrovni. Športová hala je vďaka svojej veľkosti taktiež významným dejiskom rôznych kultúrnych akcií pre mesto a široké okolie.

Popis

Chod organizácie bol zaťažený vysokými prevádzkovými nákladmi, ktoré plynuli z nedostatočnej izolácie chátrajúcej budovy v kombinácii s neefektívnymi zdrojmi tepla. Navyše bolo v podstate nemožné dosiahnuť komfortnú teplotu pre konanie akýchkoľvek akcií v hale aj napriek tomu, že sa hala vykurovala s týždenným predstihom. Z uvedených dôvodov si mesto nechalo zhotoviť energetický audit (ďalej len EA). Z EA vyplynuli tieto návrhy:

  • Stavebná konštrukcia

          Výmena okien

          Zateplenie plochej strechy

          Zateplenie obvodového plášťa

  • Vykurovacia sústava

          Zmena zdroja pre vykurovanie a úprava kotolne „hala“

          Zmena zdroja pre vykurovanie „vináreň“

          Zmena zdroja pre vykurovanie „kuchyňa“

          Inštalácia termostatických ventilov

  • Ohrev TV

          Zdroj pre ohrev TV v kotolni „hala“

          Zdroj pre ohrev teplej vody v kotolni „kuchyňa“

  • Alternatívne zdroje

          Solárny systém na výrobu tepla

          Solárny systém na výrobu elektrickej energie (FVE)

 

Výška energetických úspor plynúcich z navrhovaných opatrení je zobrazená v nižšie uvedenej tabuľke.

 

Model pôvodný stav

Model navrhovaný stav

Vstupy palív a energie (GJ/rok)

5 986

2 557

Prevádzkové náklady (Kč)

3 182 282

1 961 050

Úspora energií (GJ/rok)

-

2 780

Ročný finančný výnos (Kč)

-

1 221 200

 

Ak sa zameriame iba na vykurovaciu sústavu, tak najvýznamnejším zásahom bola výmena zdrojov v kotolni „Hala“. Táto kotolňa pokrýva cca 90 % tepelnej straty budovy. Pôvodným zdrojom bolo 16 plynových kotlov s rovnakým menovitým výkonom 49,5 kW.

Na túto časť kotolne pripadlo po stavebných úpravách pokrytie tepelnej straty 430 kW a 1 790 GJ/rok. Ako nový zdroj boli navrhnuté plynové tepelné čerpadlá (TČ) v kombinácii s plynovými kondenzačnými kotlami ako bivalentnými zdrojmi na pokrytie výkonových špičiek. Výkonovo sú TČ navrhnuté na cca 60 % potrebného výkonu, teda na 258 kW. TČ dodajú 91 % potrebnej energie t. j. 1 630 GJ/rok.

Ako najvhodnejšie plynové TČ bola zvolená kaskáda siedmich tepelných čerpadiel Robur GAHP-A HT S. S ohľadom na požiadavku výmeny vzduchu bola kaskáda tepelných čerpadiel umiestnená na streche objektu, a to na prefabrikovanom linku. Kotolňa bola upravená tak, aby link TČ mohol byť napojený na pôvodný nízkotlakový teplovodný systém s núteným obehom vykurovacej vody.

 

Skutočná prepočítaná spotreba

Vstupy palív a energie (GJ/rok)

2091

Úspora palív a energie (GJ/rok)

3895

  

Za rok 2014 prebehlo vyhodnotenie prevádzky po vykonaní opatrení z EA. Skutočná prepočítaná spotreba bola nižšia než plánovaná. Projekt teda je možné považovať za úspešný. Úspech projektu je výsledkom práce a súčinnosti celého radu subjektov, pričom jedným z nich bola aj technológia Robur, ktorá, okrem iného, preukázala splnenie požiadaviek plynúcich z EA.

technické parametre

Typ: Vykurovanie
Zdroj energie: Využívajúce obnoviteľné zdroje
Země: Česká republika
Kraje: Zlínský kraj
Výkon kW: nad 120 kW
Technologia: Plynová absorpčná tepelná čerpadlá GAHP

Produkty

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-A (vzduch/voda)

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP‑A (vzduch/voda)

Unikátne plynové absorpčné tepelné čerpadlo využívajúce zemný plyn a nízkopotenciálnu energiu zo vzduchu. Technológia vhodná na vykurovanie a přípravu teplej vody najmä pre bytové domy, administratívne objekty a stavby s multifunkčným využitím.

Energetická trieda: A+

 

 

X
Robur logo

Nezáväzný dopyt