• ZOSTAVY TEPELNÝCH ČERPADIEL GAHP LINK
 • ZOSTAVY TEPELNÝCH ČERPADIEL GAHP LINK - #1

ZOSTAVY TEPELNÝCH ČERPADIEL GAHP LINK

 • VONKAJŠIE UMIESTNENIE

 • SYSTÉM „PLUG IN“ = JEDNODUCHÁ INTEGRÁCIA I INŠTALÁCIA

 • MOŽNOSTI KOMBINÁCIE ZDROJOV DO ZOSTAVY

Modulárna zostava kombinujúca rôzne druhy zdrojov vykurovania/chladenia na celosezónne využitie (vykurovanie, klimatizácia aj ohrev TÚV).

Energetická trieda: A++

 

 

Popis

Variabilné riešenie rôznych požiadaviek a kaskády GAHP A, AR, ACF a kondenzačného kotla. Technológia vhodná aj ako strešná inštalácia, určená na vykurovanie a prípravu teplej vody najmä pre bytové domy, administratívne objekty a stavby s multifunkčným využitím. Vďaka systému „Plug n‘ play“ ponúka jednoduché zapojenie do tradičného vykurovacieho systému s možnosťou ohrevu alebo predohrevu TÚV, prípadne pri verzii AR s využitím chladenia.

DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/gahp_link | RTAR_uffici_sat.jpg 

Výhody:

  • vonkajšie umiestnenie (najlepšie na strechu objektu) na spoločnej základni – jednoduchá a rýchla manipulácia
  • medzi jednotlivými modulmi tepelne izolované rozvody vody, plynu a odvod kondenzátu (s ochrannou pred zamrznutím)
  • prepojenie elektrického napájania a regulácia vrátane rozvádzača
  • nezávislé obehové čerpadlá (primárne) pre všetky jednotky
  • úspora miesta – nutná technická miestnosť iba pre akumulačný zásobník a zásobník TÚV
  • úspora nákladov na stavebné vykonanie a bezpečnostné vybavenie kotolne
  • pri umiestnení na streche odpadajú náklady na komíny
  • použitie zostavy plynového tepelného čerpadla s kondenzačným kotlom ROBUR umožňuje zároveň zaistiť zásobníkový ohrev TÚV v niekoľkých odlišných variantoch: var. 1 – pri potrebe maximálneho výkonu do kúrenia spojenie TČ aj kotla do vykurovacej sústavy, var. 2 – pri znížení teploty vo vykurovacej sústave je dohrev TÚV (oddelený ventilmi) realizovaný kotlom a čerpadlo beží s nižšou výstupnou teplotou a vyššou účinnosťou.

 

IBA PRE VYKUROVANIE (MOŽNÉ VRÁTANE OHREVU TÚV):

Pri návrhu kombinácie plynových tepelných čerpadiel treba vziať do úvahy, že plynové tepelné čerpadlá vzduch/voda fungujú aj pri extrémnych vonkajších teplotách (aj pri -20 °C dosahuje účinnosť parametre kondenzačného plynového kotla), a preto sú vhodné na celosezónnu prevádzku bez záložných systémov. Celý vypočítaný výkon zdroja však nenavrhujeme inštalovať výlučne s použitím plynových TČ. Potreba vykurovania je v priebehu zimy rôzna a aj v najchladnejšom mesiaci (január) sa priemerné využitie zdroja obvykle pohybuje okolo 60 – 65 %. Špičkovú potrebu výkonu teda pokryje kondenzačný kotol. Ďalej je dôležitý fakt, že plynové TČ vzduch/voda znižuje účinnosť pri poklese vonkajšej teploty len málo, aj pri extrémnom mraze (-20 až -30 °C) má účinnosť kondenzačného plynového kotla.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na efektívne využitie prostriedkov je najlepší pomer asi 50 – 70 % výkonu v plynových TČ a zostávajúcich 30 – 50 % v kondenzačných plynových kotloch. Výkon kotlov tak dopĺňa (nie nahradzuje ako v prípade elektrických TČ vzduch/voda) výkon plynových TČ pri špičkách spotreby. Ich ročný čas behu je však nízky a neovplyvní toľko celkovú účinnosť systému pri významnej úspore investície.

NA VYKUROVANIE/KLIMATIZÁCIU (MOŽNÉ VRÁTANE OHREVU TÚV):

Existuje celý rad kombinácií s využitím jednotlivých zdrojov z radu ROBUR PRO (tepelné čerpadlá aj reverzné, klimatizačné jednotky aj s rekuperáciou tepla, kondenzačné kotly), ktoré dokážu presne pokryť konkrétne potreby. Odporúčame konkrétnu konzultáciu s firmou ROBUR.

Služby a základnej ceny

SLUŽBY

 PREDAJOM TO PRE NÁS NEKONČÍ! O všetky nainštalované zariadenia sa radi postaráme aj po uvedení do prevádzky.

 • Poskytujeme rýchly a profesionálny záručný a pozáručný servis jednotiek ROBUR vlastnými zamestnancami
 • Zamestnanci sú pravidelne školení výrobcom, disponujú dokonalou technickou znalosťou jednotiek
 • Servisné vozidlá sú kompletne vybavené náhradnými dielmi pre všetky typy jednotiek Robur, žiadne čakanie na ďalší servisný zásah a navršovanie kilometrov
 • Jednotlivé servisné požiadavky okamžite spracováva dispečing našej firmy


SLUŽBY ROBUR:

 • TECHNICKÁ PODPORA PRED REALIZÁCIOU  


Naše získané skúsenosti z predchádzajúcich inštalácií vám môžu pomôcť pri výbere najvhodnejšieho typu tepelného zdroja. Využite kontakty a neváhajte sa nás opýtať na to, čo vás zaujíma. 

 • UVEDENIE DO PREVÁDZKY SAMOSTATNÝCH ČERPADIEL, LINKOV (ZOSTÁV)

Aby ste mohli plne využiť záruku na zariadenie, je na začiatku nutné jeho sprevádzkovanie kvalifikovaným technikom našej firmy. Uvedenie do prevádzky je možné objednať prostredníctvom webového formulára alebo si vyžiadajte objednávkový formulár a my vám ho zašleme do e-mailu. Podrobnejšie informácie týkajúce sa pripravenosti na uvedenie do prevádzky získate na zelenej servisnej linke 800 153 491.

 • PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY 

Starostlivosť o akýkoľvek plynový zdroj je povinnosťou každého prevádzkovateľa. 
Pravidelným servisom predĺžite životnosť svojho zdroja.

Súčasťou prehliadky je predovšetkým kontrola a nastavenie prevádzkových a bezpečnostných prvkov vr. kontroly plynotesnosti. Po vykonané prehliadke dostanete protokol o prehliadke so všetkými zistenými a odstránenými poruchami.

 • DOHĽAD A MONITORING PREVÁDZKY TEPELNÝCH ČERPADIEL

Sledovaním môžete získať úspornú a spoľahlivú prevádzku

V súčasnosti je možné vytvoriť širokú škálu kvalitných vykurovacích zdrojov. Nielen samotný výber zdroja, ale predovšetkým spôsob jeho prevádzkovania dokáže často výrazne ovplyvniť náklady na spotrebu energií (plyn, elektrina) aj samotnú údržbu. A dosiahnuť laboratórne namerané výkony nie je vždy samozrejmosťou.

Tepelné čerpadlá využívajúce obnoviteľné zdroje energie sú všeobecne citlivejšie na nevhodné prevádzkovanie než tradičné kondenzačné kotly.

Napr.:

 • prevádzka na príliš vysoké teploty (tepelné čerpadlo je nízkoteplotný zdroj)
 • zbytočné cyklovanie jednotiek alebo celých kaskád (zvyšuje spotrebu elektrickej energie a znižuje účinnosť a životnosť zdroja)
 • príliš rýchly nábeh bivalentných zdrojov môže zvyšovať prevádzkové náklady (zvyšuje spotrebu plynu)

Dosiahnuť optimálnu úspornú prevádzku s vysokou účinnosťou a zachovaním komfortu vo vykurovanom objekte však nie je možné už pri uvedení do prevádzky alebo následne pri pravidelnej kontrole zdroja. Samotný fakt, že v objekte nie je zima, k spokojnosti nestačí. Je nutné dlhšie sledovanie prevádzky za rôznych podmienok – meniaca sa vonkajšia teplota, rôzne požiadavky podľa denného režimu, rýchlosť nábehu po nočnom alebo víkendovom útlme a pod. Vynikajúcim riešením je preto diaľkové monitorovanie prevádzky zdroja, ktoré umožňuje podrobné sledovanie všetkých prevádzkových stavov aj s prípadnými poruchami. Vďaka tomuto monitoringu je možné odhaliť vyššie popísané nevhodné prevádzkovanie zdroja a dosiahnuť vysokú účinnosť a spoľahlivosti prevádzky.

Trvalý dohľad a monitoring prevádzky

Inštalácie s tepelnými čerpadlami Robur sú vybavené komunikačným rozhraním (GSM komunikátor), ktoré umožňuje vzdialene prijímať a ukladať podrobné informácie o prevádzkovom stave každého tepelného čerpadla. Vďaka tomuto je možné, po odsúhlasení so zákazníkom, ovplyvniť všetky významné parametre týkajúce sa nastavenia napr. ekvitermných/teplotných kriviek, časovačov, konštánt pre riadenie kaskády aj spúšťanie bivalentného zdroja. 
Servisný dispečing Robur taktiež nepretržite sleduje prevádzkové aj chybové hlásenia od jednotlivých zdrojov, čo umožňuje okamžitú kvalifikovanú pomoc s riešením prípadných prevádzkových porúch. Servisný dispečing je k dispozícii nepretržite aj mimo pracovných hodín, cez víkendy a štátne sviatky

Dlhodobý vzdialený monitoring a dohľad prevádzky na základe servisných zmlúv vykonávame pre viac než 95 % dodaných tepelných čerpadiel Robur v ČR. 

 • OPRAVY A SERVIS TEPELNÝCH ČERPADIEL 

Prídeme a postaráme sa o rýchle odstránenie poruchy. Na objednanie servisu využite e-mail: servis@robur.cz, zelená linka: +420 800 153 491.

Technické parametre

Technické parametry  v sekcii DOKUMENTÁCIA.

Technologia: Zostavy plynových absorpčných tepelných čerpadiel

Príslušenstvo

Antivibračné podložky pre rad GAHP

Antivibračné podložky pre rad GAHP

Antivibračné podložky sa inštalujú na nosnú základňu samostatných tepelných čerpadiel aj čerpadiel v linku, čím je eliminované prenášanie vibrácií. 

Digitálny ovládač DDC -

Digitálny ovládač DDC

Základné riadenie jednotiek v kaskáde je zaistené pomocou ovládača DDC (direct digital controler), ktorý zaisťuje:

 

 • kaskádové riadenie zdrojov – podľa nastavených parametrov a aktuálnej potreby na dodávku energie je vždy v prevádzke len nevyhnutný počet jednotiek, pričom prvé sú vždy využité tie s najmenším počtom prevádzkových hodín.
 • Zadanie prevádzkových parametrov (požadovaná teplota, počet stupňov kaskády, ekvitermná krivka)
 • Komunikácia s nadradeným systémom MaR pomocou protokolu MODBus RTU 2.0
Interface RB100 a RB200 -

Interface RB100 a RB200

RB 100 a RB 200 je zariadenie vyvinuté na riadenie aplikácií zostavených z vykurovacích/chladiacich jednotiek Robur a absorpčných tepelných čerpadiel ROBUR v spolupráci s digitálnym ovládačom DDC.

Funkcie: 

 

 • spracovanie maximálne štyroch požiadaviek na zdroj vykurovania/ chladenia a dvoch nezávislých požiadaviek na ohrev TÚV (analógové vstupy 0 – 10 V alebo digitálne ON/OFF)
 • regulátor na ovládanie trojcestných prepínacích ventilov – typicky pre ohrev TÚV alebo sezónne prepínanie vykurovanie/chladenie pre sústavy s dvojrúrkovým rozvodom
 • interface RB200 – umožňuje kombináciu tepelných čerpadiel Robur s kotlami inej značky v spoločnej kaskáde riadenej DDC
Komunikačný kábel CAN - BUS

Komunikačný kábel CAN - BUS

Komunikačný kábel CAN-BUS slúži na prepojenie tepelného čerpadla alebo celej zostavy tepelných čerpadiel s digitálnym ovládačom DDC. 

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozširujúci modul na vzdialené monitorovanie prevádzkových dát a chybových hlásení z DDC a následnú optimalizáciu zdrojov v konkrétnej prevádzke. 

 

 • kontinuálne zaznamenávanie prevádzkových dát a chybových hlásení 
 • monitoring a dohľad nad zariadením Robur
 • vzdialená optimalizácia prevádzky – nastavenie ekvitermných kriviek, nastavenie časovačov, konštánt pre riadenie kaskády aj spúšťanie bivalentného zdroja
Teplotný senzor -

Teplotný senzor

Teplotný senzor NTC 10 kΩ slúži na meranie teploty vykurovacej vody pre riadiacu jednotku alebo ovládač Siemens.

Vonkajší senzor -

Vonkajší senzor

Vonkajší senzor je určený na ekvitermné riadenie jednotky K18. Senzor je pripojený buď k jednotke K18, alebo k ovládaču. 

Dokumentácia

X
Robur logo

Nezáväzný dopyt