• ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO K 18 (vzduch/voda)
 • ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO K 18 (vzduch/voda) - #1
 • ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO K 18 (vzduch/voda) - #2
 • ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO K 18 (vzduch/voda) - #3

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO K 18 (vzduch/voda)

 • PRÍRODA VÁM DARUJE TAKMER POLOVICU ENERGIE POTREBNEJ NA VYKUROVANIE

 • RÝCHLA NÁHRADA EXISTUJÚCEHO KOTLA

 • NA 1 kW ZEMNÉHO PLYNU PRIDÁ ZA 24 HODÍN ZDARMA 0,5 kW ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

K 18 je riešením pre vetší dom. Plynové tepelné čerpadlo K 18 je výborným riešením pre rekonštrukciu alebo zefektívnenie existujúceho vykurovania domu.

 

Energetická trieda: A++

Popis

K18 protože: 


   DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/k18 | ob1maly.jpg           Príroda vám daruje takmer polovicu energie potrebnej na vykurovanie
K18 funguje jednoducho na plyn rovnako ako kotol, avšak poskytuje oveľa viac. Je to tepelné čerpadlo s vysokou účinnosťou, ktoré využíva ako zdroj obnoviteľnú energiu z okolitého vzduchu. A ten je k dispozícii stále.
DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/k18 | ob2maly.jpg Je to jednoduchá alternatíva pre dom
K18 je kompaktné riešenie všetko v jednom, ktoré zásadne zjednodušuje inštaláciu rešpektovaním všetkých technických noriem. Pri inštalácii nie je nutné žiadne zložité zladenie sa s existujúcim zdrojom, ako je tomu napríklad pri inštalácii solárnych systémov. Iba malé množstvo mechanických komponentov vyžaduje iba minimálnu údržbu. Na zariadenie sa nevzťahujú požiadavky legislatívy týkajúce sa F-plynov, pretože používa prírodné chladiace médium, ktoré nemá vplyv na globálne otepľovanie či poškodzovanie ozónovej vrstvy.
DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/k18 | ob3.jpg K18 patrí k najtichším čerpadlám na trhu 

DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/k18 | Dum_K18_.jpg

K18 dodržuje sľuby:

Stále viac spotrebiteľov sa odvracia od tradičných zdrojov vykurovania, aby zaistili spoľahlivé vykurovanie svojich domovov, pričom zároveň dochádza k zníženiu produkcie škodlivých emisií do životného prostredia. Trh s obnoviteľnými zdrojmi energie sa stále rozrastá spolu s narastajúcim množstvom inštalácií tepelných čerpadiel podporovaných európskymi fondmi.

Až do nedávna nebolo k dispozícii príliš veľa údajov o tom, ako dobre absorpčná technológia funguje, a to aj navzdory poskytovaným podporám. Väčšinou boli dáta získavané z laboratórnych skúšok, keď sa čerpadlá GAHP testovali v podobných prevádzkových podmienkach, aké sú v priemyselných a verejných budovách. DATA | zasobnik_obrazku_Heat4U_ikony_apod. | logo_Heat4U.jpg DATA | zasobnik_obrazku_Heat4U_ikony_apod. | seventh-framework-programme-logo.png

Tepelné čerpadlo ROBUR bolo vybrané Európskou komisiou v rámci Seventh Framework Programme pre výskum a technologický rozvoj do projektu HEAT4U ako jeden z najsľubnejších projektov v oblasti vykurovania vhodného aj pre existujúce obytné budovy. Cieľom tohto projektu je vyvinúť komplexné riešenie na vykurovanie rezidenčných objektov. 

 

Iniciatíva EÚ podporuje konzorcium 14 organizácií, ktoré sa zaoberajú oblasťou výskumu a vývoja a poskytujú odborný pohľad na možnosti inštalácie tepelných čerpadiel do nových aj existujúcich budov.

S tepelnými čerpadlami je možné produkovať teplú vodu pre vykurovanie s účinnosťou využitia zemného plynu viac než 140 %. Nízke prevádzkové náklady a minimálna hlučnosť plynových tepelných čerpadiel GAHP zaisťujú dôveru a spokojnosť spotrebiteľov.


DATA | zasobnik_obrazku_Heat4U_ikony_apod. | lemmens_slovensky.jpgDATA | zasobnik_obrazku_Heat4U_ikony_apod. | Daniel_Hec_slovensky.jpg


Služby a základnej ceny

 PREDAJOM TO PRE NÁS NEKONČÍ! O všetky nainštalované zariadenia sa radi postaráme aj po uvedení do prevádzky.

 • Poskytujeme rýchly a profesionálny záručný a pozáručný servis jednotiek ROBUR vlastnými zamestnancami
 • Zamestnanci sú pravidelne školení výrobcom, disponujú dokonalou technickou znalosťou jednotiek
 • Servisné vozidlá sú kompletne vybavené náhradnými dielmi pre všetky typy jednotiek Robur, žiadne čakanie na ďalší servisný zásah a navršovanie kilometrov
 • Jednotlivé servisné požiadavky okamžite spracováva dispečing našej firmy


SLUŽBY ROBUR:

 • TECHNICKÁ PODPORA PRED REALIZÁCIOU  


Naše získané skúsenosti z predchádzajúcich inštalácií vám môžu pomôcť pri výbere najvhodnejšieho typu tepelného zdroja. Využite kontakty a neváhajte sa nás opýtať na to, čo vás zaujíma. 

 • UVEDENIE DO PREVÁDZKY SAMOSTATNÝCH ČERPADIEL, LINKOV (ZOSTÁV)

Aby ste mohli plne využiť záruku na zariadenie, je na začiatku nutné jeho sprevádzkovanie kvalifikovaným technikom našej firmy. Uvedenie do prevádzky je možné objednať prostredníctvom webového formulára alebo si vyžiadajte objednávkový formulár a my vám ho zašleme do e-mailu. Podrobnejšie informácie týkajúce sa pripravenosti na uvedenie do prevádzky získate na zelenej servisnej linke 800 153 491.

 • PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY 

Starostlivosť o akýkoľvek plynový zdroj je povinnosťou každého prevádzkovateľa. 
Pravidelným servisom predĺžite životnosť svojho zdroja.

Súčasťou prehliadky je predovšetkým kontrola a nastavenie prevádzkových a bezpečnostných prvkov vr. kontroly plynotesnosti. Po vykonané prehliadke dostanete protokol o prehliadke so všetkými zistenými a odstránenými poruchami.

 • DOHĽAD A MONITORING PREVÁDZKY TEPELNÝCH ČERPADIEL

Sledovaním môžete získať úspornú a spoľahlivú prevádzku

V súčasnosti je možné vytvoriť širokú škálu kvalitných vykurovacích zdrojov. Nielen samotný výber zdroja, ale predovšetkým spôsob jeho prevádzkovania dokáže často výrazne ovplyvniť náklady na spotrebu energií (plyn, elektrina) aj samotnú údržbu. A dosiahnuť laboratórne namerané výkony nie je vždy samozrejmosťou.

Tepelné čerpadlá využívajúce obnoviteľné zdroje energie sú všeobecne citlivejšie na nevhodné prevádzkovanie než tradičné kondenzačné kotly.

Napr.:

 • prevádzka na príliš vysoké teploty (tepelné čerpadlo je nízkoteplotný zdroj)
 • zbytočné cyklovanie jednotiek alebo celých kaskád (zvyšuje spotrebu elektrickej energie a znižuje účinnosť a životnosť zdroja)
 • príliš rýchly nábeh bivalentných zdrojov môže zvyšovať prevádzkové náklady (zvyšuje spotrebu plynu)

Dosiahnuť optimálnu úspornú prevádzku s vysokou účinnosťou a zachovaním komfortu vo vykurovanom objekte však nie je možné už pri uvedení do prevádzky alebo následne pri pravidelnej kontrole zdroja. Samotný fakt, že v objekte nie je zima, k spokojnosti nestačí. Je nutné dlhšie sledovanie prevádzky za rôznych podmienok – meniaca sa vonkajšia teplota, rôzne požiadavky podľa denného režimu, rýchlosť nábehu po nočnom alebo víkendovom útlme a pod. Vynikajúcim riešením je preto diaľkové monitorovanie prevádzky zdroja, ktoré umožňuje podrobné sledovanie všetkých prevádzkových stavov aj s prípadnými poruchami. Vďaka tomuto monitoringu je možné odhaliť vyššie popísané nevhodné prevádzkovanie zdroja a dosiahnuť vysokú účinnosť a spoľahlivosti prevádzky.

Trvalý dohľad a monitoring prevádzky

Inštalácie s tepelnými čerpadlami Robur sú vybavené komunikačným rozhraním (GSM komunikátor), ktoré umožňuje vzdialene prijímať a ukladať podrobné informácie o prevádzkovom stave každého tepelného čerpadla. Vďaka tomuto je možné, po odsúhlasení so zákazníkom, ovplyvniť všetky významné parametre týkajúce sa nastavenia napr. ekvitermných/teplotných kriviek, časovačov, konštánt pre riadenie kaskády aj spúšťanie bivalentného zdroja. 
Servisný dispečing Robur taktiež nepretržite sleduje prevádzkové aj chybové hlásenia od jednotlivých zdrojov, čo umožňuje okamžitú kvalifikovanú pomoc s riešením prípadných prevádzkových porúch. Servisný dispečing je k dispozícii nepretržite aj mimo pracovných hodín, cez víkendy a štátne sviatky

Dlhodobý vzdialený monitoring a dohľad prevádzky na základe servisných zmlúv vykonávame pre viac než 95 % dodaných tepelných čerpadiel Robur v ČR. 

 • OPRAVY A SERVIS TEPELNÝCH ČERPADIEL 

Prídeme a postaráme sa o rýchle odstránenie poruchy. Na objednanie servisu využite e-mail: servis@robur.cz, zelená linka: 800 153 491.

Technické parametre

Energetická trieda: (55 °C): A++
Tepelný výkon - pracovný bod A7/W50: kW 17,6
Tepelný výkon - pracovný bod A7/W35: kW 18,9
G.U.E.(2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovný bod A7/W50: 157 %
G.U.E.(2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovný bod A7/W35: 169 %
Maximálna teplota vody pre TÚV: 70 °C
Maximálna výstupná teplota vody: 65 °C
Menovitý elektrický príkon - štandardná verzia: 280 W (3)
Maximálna spotreba zemného plynu: 1,2 m3/h (4)

Hladina hluku vo vzdialenosti 5 metrov (5) - vo voľnom priestore, smerový faktor 2 - Maximálna hodnota: 43 dB(A)
Hladina hluku vo vzdialenosti 5 metrov (5) - vo voľnom priestore, smerový faktor 2 - Minimálna hodnota: 40 dB(A)

(1) Menovité podmienky v súlade s EN 12309-2.
(2) Ekvivalentné COP 4,13 počítané s vykurovacím faktorom 2,5 premeny energie
(3) Údaje bez spotreby dodávaného štandardného obehového čerpadla (75 W)
(4) PCI 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) a 15 °C - 1013 mbar.
(5) Akustický výkon Lw pri maximálnom výkone je 65 dB(A) a pri minimálnom 62 dB(A) merané podľa normy EN ISO 9614.

 

Technologia: Plynová absorpčná tepelná čerpadlá GAHP

Príslušenstvo

Antivibračné podložky pre K18

Antivibračné podložky pre K18

Antivibračné podložky sa inštalujú na nosnú základňu samostatných tepelných čerpadiel aj čerpadiel v linku, čímž je zabránené prenášaniu vibrácií z jednotky.

 

Ekvitermná regulácia -

Ekvitermná regulácia

Ekvitermná regulácia pre riadenie jednotky K18 je určená na riadenie systému vykurovania, a to: riadenie jednotky K18, riadenie bivalentného zdroja (cudzieho kotla – kontakt, 0-10 V), riadenie jednej priamej a jednej zmiešavanej vetvy, riadenie TÚV.

Komunikačný kábel pre K18 -

Komunikačný kábel pre K18

Komunikačný kábel typ LI-YCY 8 × 0,75 slúži na prepojenie jednotky K18 s ovládačom (Siemens). Maximálna možná dĺžka kábla je 30 m.

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozširujúci modul na vzdialené monitorovanie prevádzkových dát a chybových hlásení z DDC a následnú optimalizáciu zdrojov v konkrétnej prevádzke. 

 

 • kontinuálne zaznamenávanie prevádzkových dát a chybových hlásení 
 • monitoring a dohľad nad zariadením Robur
 • vzdialená optimalizácia prevádzky – nastavenie ekvitermných kriviek, nastavenie časovačov, konštánt pre riadenie kaskády aj spúšťanie bivalentného zdroja
Teplotný senzor -

Teplotný senzor

Teplotný senzor NTC 10 kΩ slúži na meranie teploty vykurovacej vody pre riadiacu jednotku alebo ovládač Siemens.

Vonkajší senzor -

Vonkajší senzor

Vonkajší senzor je určený na ekvitermné riadenie jednotky K18. Senzor je pripojený buď k jednotke K18, alebo k ovládaču. 

Dokumentácia

X
Robur logo

Nezáväzný dopyt