• ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-AR REVERZNÍ (vzduch/voda)
 • ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-AR REVERZNÍ (vzduch/voda) - #1

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP‑AR REVERZNÍ (vzduch/voda)

 • VONKAJŠIA INŠTALÁCIA

 • TEPELNÁ ÚČINNOSŤ 150 %

 • 33,3 % ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Unikátne reverzné plynové absorpčné tepelné čerpadlo využívajúce zemný plyn a nízkopotenciálnu energiu zo vzduchu. Technológia vhodná na vykurovanie a chladenie najmä pre administratívne objekty a stavby s multifunkčným využitím. 

Energetická trieda: A+

Popis

 • Garantovaná účinnosť špičkovo až 149 % umožňuje zníženie ročných nákladov na vykurovanie až o 30 % a takisto aj zníženie emisií CO2 v porovnaní s najlepšími kondenzačnými kotlami.
 • Najvýhodnejší systém vykurovania pre zlepšenie energetickej klasifikácie budov – zaistí navýšenie budúcej hodnoty nehnuteľnosti.
 • Umožňuje využitie plynu na klimatizáciu objektu.
 • Až o 86 % nižšia spotreba elektrickej energie (0,9 kW na 35,3 kW vykurovacieho výkonu alebo 16,9 kW chladiaceho výkonu) v porovnaní s konvenčnými elektrickými systémami vďaka použitiu plynu ako hlavného zdroja energie.
 • Garantovaná účinnosť nad 100 % aj pri teplotách -20 °C umožňuje použitie jednotiek aj vo veľmi chladných oblastiach.
DATA | /zasobnik_obrazku_produkty/gahp_ar | ROBUR_Schema_GAHP-AR.jpg

Technické parametre

Vykurovací režim
Energetická trieda ErP (55 °C): A+
Tepelný výkon (pracovný bod A7/W35): 37,8 kW
Tepelný výkon (pracovný bod A7/W50): 35,3 kW
G.U.E.(2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovný bod A7/W35: 150 %
G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) - pracovný bod A7/W50: 140 %
Maximálna teplota vody (ΔT=10 °C): 60 °C

Chladiaci režim
Chladiaci výkon (pracovný bod A35/W7): 16,9 kW
G.U.E.(2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovný bod A7/W35: 67 %
Minimálna teplota chladiacej vody: 3 °C

Menovitý elektrický príkon (3) štandardná verzia/verzia s tichým ventilátorom: 0,87/0,84 kW
Akustický výkon Lw (4) štandardná verzia/verzia s tichým ventilátorom: 79,6,1/75 dB(A)
Hladina hluku vo vzdialenosti 5 metrov (5) - štandardná verzia/verzia s tichým ventilátorom: 57,6/53 dB(A)

1) Menovité podmienky v súlade s EN 12309-2.
(2) Ekvivalentné COP 3,75 počítané s vykurovacím faktorom 2,5 premeny energie.
(3) ± 10 % v závislosti od napájacieho napätia a tolerancie elektrického príkonu motorov.
(4) Akustický výkon meraný podľa EN ISO 9614.
(5) Vo voľnom priestore, predný pohľad, smerový faktor 2.

Podrobné technické parametry v sekcii DOKUMENTÁCIA.

 

Technologia: Plynová absorpčná tepelná čerpadlá GAHP

Príslušenstvo

Antivibračné podložky pre rad GAHP

Antivibračné podložky pre rad GAHP

Antivibračné podložky sa inštalujú na nosnú základňu samostatných tepelných čerpadiel aj čerpadiel v linku, čím je eliminované prenášanie vibrácií. 

Digitálny ovládač DDC -

Digitálny ovládač DDC

Základné riadenie jednotiek v kaskáde je zaistené pomocou ovládača DDC (direct digital controler), ktorý zaisťuje:

 

 • kaskádové riadenie zdrojov – podľa nastavených parametrov a aktuálnej potreby na dodávku energie je vždy v prevádzke len nevyhnutný počet jednotiek, pričom prvé sú vždy využité tie s najmenším počtom prevádzkových hodín.
 • Zadanie prevádzkových parametrov (požadovaná teplota, počet stupňov kaskády, ekvitermná krivka)
 • Komunikácia s nadradeným systémom MaR pomocou protokolu MODBus RTU 2.0
Interface RB100 a RB200 -

Interface RB100 a RB200

RB 100 a RB 200 je zariadenie vyvinuté na riadenie aplikácií zostavených z vykurovacích/chladiacich jednotiek Robur a absorpčných tepelných čerpadiel ROBUR v spolupráci s digitálnym ovládačom DDC.

Funkcie: 

 

 • spracovanie maximálne štyroch požiadaviek na zdroj vykurovania/ chladenia a dvoch nezávislých požiadaviek na ohrev TÚV (analógové vstupy 0 – 10 V alebo digitálne ON/OFF)
 • regulátor na ovládanie trojcestných prepínacích ventilov – typicky pre ohrev TÚV alebo sezónne prepínanie vykurovanie/chladenie pre sústavy s dvojrúrkovým rozvodom
 • interface RB200 – umožňuje kombináciu tepelných čerpadiel Robur s kotlami inej značky v spoločnej kaskáde riadenej DDC
Komunikačný kábel CAN - BUS

Komunikačný kábel CAN - BUS

Komunikačný kábel CAN-BUS slúži na prepojenie tepelného čerpadla alebo celej zostavy tepelných čerpadiel s digitálnym ovládačom DDC. 

Komunikátor GPRS -

Komunikátor GPRS

GPRS komunikátor je rozširujúci modul na vzdialené monitorovanie prevádzkových dát a chybových hlásení z DDC a následnú optimalizáciu zdrojov v konkrétnej prevádzke. 

 

 • kontinuálne zaznamenávanie prevádzkových dát a chybových hlásení 
 • monitoring a dohľad nad zariadením Robur
 • vzdialená optimalizácia prevádzky – nastavenie ekvitermných kriviek, nastavenie časovačov, konštánt pre riadenie kaskády aj spúšťanie bivalentného zdroja

Dokumentácia

X
Robur logo

Nezáväzný dopyt