• Základní škola Těšetice
  • Základní škola Těšetice - Doplňující #1

Základní škola Těšetice

Instalace se vzdáleným dohledem

Prvé zmienky o škole v Těšetiacich pochádzajú už zo 17. storočia. Dlhodobý vývoj štruktúry školy zaznamenal veľa zmien. V roku 2003 došlo k spojeniu Základnej školy Těšetice a Materskej školy Těšetice. Budova základnej školy zahŕňa prevádzku ZŠ, telocvične a školskej družiny. Školská kuchyňa varí obedy pre ZŠ, pre dve MŠ a ďalších stravníkov. Kultúrny dom je využívaný skôr nárazovo.

Popis

Rekonštrukcia ZÁKLADNEJ ŠKOLA TĚŠETICE 

Všeobecný popis objektu

Hlavný objekt školy bol spolu s objektom kultúrneho domu, s ktorým je stavebne spojený, postavený okolo roku 1948. Hlavné krídlo je dvojpodlažné, kolmo naň prilieha jednopodlažná, čiastočné podpivničená telocvičňa. V roku 1977 bola pristavená nepodpivničená dvojpodlažná budova školskej jedálne s plochou strechou, ktorá je so školou prepojená jednopodlažnou spojovacou chodbou.

 

Východiskový stav:

Z dôvodu vysokej energetickej náročnosti budovy si mesto Těšetice nechalo zhotoviť energetický audit (EA). V hodnotení východiskového stavu podľa ČSN vyšla budova základnej školy, kultúrneho domu a školskej jedálne z hľadiska priemerného súčiniteľa prestupu tepla obálkou budovy s hodnotením ako F – VEĽMI NEHOSPODÁRNA. Budova je navyše vykurovaná zastaranou vykurovacou sústavou a zdroje tepla existujúcej kotolne sú už technologicky dožité.

Navrhované opatrenie

Z vyššie uvedených záverov sa formulovali tieto energeticky úsporné opatrenia:

Opatrenie č. 1 – Zvýšenie tepelnej ochrany výmenou okien a vstupných dverí

Opatrenie č. 2 – Zvýšenie tepelnej ochrany strešnej konštrukcie

Opatrenie č. 3 – Zvýšenie tepelnej ochrany stropnej konštrukcie

Opatrenie č. 4 – Zvýšenie tepelnej ochrany nepriesvitného zvislého plášťa budovy

Opatrenie č. 5 – Rekonštrukcia zdroja tepla s využitím OZE, rekonštrukcia sústavy ÚV 

 

Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia

Porovnanie energetickej bilancie navrhovaného stavu s východiskovým stavom:

Energetická bilancia

Normovaná (GJ)

Ročné náklady (Kč/rok)

Navrhovaná (GJ)

Ročné náklady (Kč/rok)

Vstupy paliva a energie

1891,98

1 024 420

881,36

611 830

Straty vo vlastnom zdroji a rozvodoch

154,80

100 510

172,01

32 920

Spotreba energie na vykurovanie a TV

1534,87

626 620

851,06

347 450

Spotreba energie na technologické a ostatné procesy

202,31

297 290

202,31

297 290

 

Realizáciou odporúčaného variantu sa predpokladá dosiahnutie týchto základných technicko-ekonomických parametrov:

Predpokladaná ročná úspora primárnej energie (GJ)

1010,62

Predpokladaná ročná úspora nákladov na energie   (Kč/rok)

412 590

Cena nakupovaného tepla v palive riešeného variantu (Kč/GJ)

408,25

Zníženie spotreby situácia oproti východiskovej situácii (%)

53

 

 

 

Environmentálne hodnotenie navrhovaných zmien:

 

 

 

Skutočná prepočítaná výška energetických úspor po vykonaní navrhovaných opatrení

Za rok 2014 prebehlo vyhodnotenie prevádzky po vykonaní opatrení z energetického auditu. Prepočítaná spotreba bola nižšia než plánovaná, ako je zrejmé z nižšie uvedenej tabuľky:

 

Prepočítaná spotreba

Vstupy palív a energie (GJ/rok)

798

Úspora palív a energie (GJ/rok)

1093

 

Z uvedeného je zrejmé, že projekt dosiahol vypočítané úspory a je možné ho teda označiť za úspešný. Úspech projektu je výsledkom práce celého radu subjektov, pričom významnou mierou sa na výsledku podieľala taktiež technológia Robur. Tá týmto dokázala splnenie požiadaviek plynúcich z EA.

 

technické parametre

Instalace se vzdáleným dohledemTyp: Vykurovanie
Zdroj energie: Využívajúce obnoviteľné zdroje
Země: Česká republika
Kraje: Olomoucký kraj
Výkon kW: nad 120 kW

Produkty

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-A (vzduch/voda)

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP‑A (vzduch/voda)

Unikátne plynové absorpčné tepelné čerpadlo využívajúce zemný plyn a nízkopotenciálnu energiu zo vzduchu. Technológia vhodná na vykurovanie a přípravu teplej vody najmä pre bytové domy, administratívne objekty a stavby s multifunkčným využitím.

Energetická trieda: A+

 

 

X
Robur logo

Nezáväzný dopyt