Bytové domy Jablonec nad Nisou

Instalace se vzdáleným dohledem

Vykurovanie a ohrev TÚV plynovými absorpčnými čerpadlami ROBUR GAHP A v kaskádach s kondenzačnými kotlami AY 00-120

Popis

Dlhodobo neúnosné vyúčtovania za dodané GJ do bytových domov typu PANEL spôsobili v niektorých severočeských mestách časté vypovedanie zmlúv o dodávkach tepla od centrálneho zásobovania. Spoločenstvá vlastníkov a bytové družstvá hľadali riešenie v alternatívnych technológiách s využitím OZE. Pre vykurovanie a ohrev TÚV zvolili možnosť využitia plynu pomocou technológie GAHP vo verzii vzduch/voda.
V miestach s relatívne vysokými cenami energií, ako je napríklad Jablonec nad Nisou, Liberec alebo Česká Lípa, fungujú strešné inštalácie plynových absorpčných tepelných čerpadiel ROBUR GAHP A už niekoľko rokov ako ekonomicky a ekologicky vhodné riešenie. Technológia GAHP umožňuje nielen ohrev ústredného kúrenia, ale taktiež ohrev teplej vody, ktorá v nákladoch na bytové domy predstavuje nezanedbateľnú položku.

Počet jednotiek: 25 ks tepelných čerpadiel GAHP A + 53 ks kondenzačných kotlov AY 00-120
Inštalovaný výkon: 145 – 240 kW

 

technické parametre

Instalace se vzdáleným dohledemTyp: Vykurovanie
Zdroj energie: Využívajúce obnoviteľné zdroje
Země: Česká republika
Kraje: Liberecký kraj
Výkon kW: nad 120 kW
Technologia: Zostavy plynových absorpčných tepelných čerpadiel

Produkty

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-A (vzduch/voda)

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP‑A (vzduch/voda)

Unikátne plynové absorpčné tepelné čerpadlo využívajúce zemný plyn a nízkopotenciálnu energiu zo vzduchu. Technológia vhodná na vykurovanie a přípravu teplej vody najmä pre bytové domy, administratívne objekty a stavby s multifunkčným využitím.

Energetická trieda: A+

 

 

KONDENZAČNÝ KOTOL AY 00-120 -

KONDENZAČNÝ KOTOL AY 00‑120

Kondenzačný kotol prípadne zostavy stacionárnych kondenzačných kotlov na vonkajšiu inštaláciu, produkujúce teplú vodu až 80 °C.

Energetická trieda: A

 

 

 

 

X
Robur logo

Nezáväzný dopyt